top of page

Nota legal

Amb la finalitat de donar compliment a les disposicions recollides a l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, us facilitem les dades d'informació general següents:

Nom o denominació social: CAPET GÓTICO SL
. Domicili social: C/CARRER DEL COMETA 5 Barcelona (08002), Barcelona, Espanya Dades registrals: Registre mercantil de Barcelona, amb CIF: B67152975 Telèfon:  937-204 3194-bb3b-136bad5cf58d_hola@capetrestaurant.com

Legislació Aplicable

Aquest Avís Legal es regeix a tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola, renunciant expressament les parts al fur que els correspongui, i sotmetent-se als Jutjats de Barcelona.

Propietat Intel·lectual i Industrial

Tots els continguts de la present pàgina web, incloent-hi sense caràcter limitatiu, textos, gràfics, imatges, el seu disseny i els drets de propietat intel·lectual que poguessin correspondre a aquests continguts, així com totes les marques, noms comercials o qualsevol altre signe distintiu són propietat d'aquesta entitat, i queden reservats tots els drets sobre aquests.

Queda prohibit qualsevol acte de reproducció dels continguts, en tot o en part, en qualsevol forma o mitjà, sigui mecànic, electrònic, reprogràfic o altre, així com qualsevol acte de difusió, comunicació pública o distribució, sense la prèvia autorització per escrit de aquesta entitat.

Aquesta entitat no serà responsable dels danys o perjudicis que es puguin derivar de la utilització dels continguts per part dels usuaris o de la infracció per part d'aquests de qualsevol disposició legal vigent.

Enllaços

Aquesta entitat no assumeix cap responsabilitat sobre els enllaços externs que, si escau, poguessin incloure's al portal, ja que no té cap tipus de control sobre aquests, per la qual cosa l'usuari accedeix sota la seva exclusiva responsabilitat al contingut i en les condicions d'ús que hi regeixin.

bottom of page